Úvod

Představujeme Vám novou moderní a dynamickou advokátní kancelář se sídlem v centru Turnova, která svým klientům poskytuje komplexní právní služby. Našim klientům nabízíme profesionální služby, osobní přístup, maximální flexibilitu a vstřícné jednání. Pokud potřebujete právní asistenci v souvislosti s Vaším podnikáním anebo hledáte pomoc při řešení jakéhokoli právního problému, naši advokáti jsou Vám k dispozici.

Advokáti

Mgr. František Jaroš

 • 2004 – 2009 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • 2006 – 2009 právní praxe v Advokátní kanceláři JUDr. Ivany Velíškové, v Turnově

 • 2009 – 2013 advokátní koncipient v Advokátní kanceláři JUDr. Ivany Velíškové, v Turnově

 • od roku 2013 působí jako samostatný advokát

 • specializace: občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, právní vztahy k nemovitostem, vymáhání pohledávek, insolvenční právo

 • poskytuje právní služby také v angličtině

 • Mgr. Štěpánka Brožová Kozderková

 • 2004 – 2009 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • 2006 – 2009 právní praxe v Advokátní kanceláři Janstová, Smetana & Partneři se sídlem v Praze

 • 2009 – 2013 advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Čížek & Partneři se sídlem v Liberci

 • od roku 2013 působí jako samostatný advokát

 • specializace: občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, právní vztahy k nemovitostem, vymáhání pohledávek, insolvenční právo

 • poskytuje právní služby také v angličtině

 • Cena

  Odměna za právní služby je ve většině případů účtována dle vzájemné dohody s klientem, a to v závislosti na časové a odborné náročnosti jednotlivého případu. Před zahájením poskytování služeb je klient vždy informován o předpokládaných nákladech na právní službu v dané věci.

  Není-li s klientem dohodnuta cena konkrétních právních služeb, je mimosmluvní odměna účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Nejsme plátci DPH. Cena za právní služby je proto nižší o částku odpovídající DPH, na rozdíl od většiny advokátních kanceláří. Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky).

  Kontakt

  Mgr. František Jaroš

  Sídlo: Antonína Dvořáka 287, Turnov PSČ 511 01
  Tel.: 481 325 533 , 731 653 337
  Email:
  jaros@advokatiturnov.cz
  frant.jaros@gmail.com

  Mgr. Štěpánka Brožová Kozderkova

  Sídlo: Antonína Dvořáka 287, Turnov PSČ 511 01
  Tel.: 734 590 116 , 481 325 533
  Email:
  brozova@advokatiturnov.cz
  brozova.kozderkova@gmail.com